Privacybeleid


In dit privacybeleid wordt beschreven hoe deze site wordt beheerd, met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die deze site raadplegen.

Deze informatienota wordt verstrekt overeenkomstig van wetgevingsdecreet 196/03 - Code voor de bescherming van persoonsgegevens - en latere wijzigingen van en aanvullingen op Wetgevingsdecreet 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan degenen die het adres www.groepsreizen-italie.nl opvragen. De informatienota wordt alleen verstrekt voor de hierboven vermelde site en niet voor andere websites, die via specifieke links kunnen worden geraadpleegd.

De website www.groepsreizen-italie.nl is eigendom van en wordt beheerd door Caravantours Soc. Coop.
Caravantours Soc. Coop. garandeert de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (wetgevingsdecreet 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen op wetgevingsdecreet 101/18 tot uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gebruikers/bezoekers moeten dit privacybeleid aandachtig lezen alvorens persoonlijke informatie door te geven en/of elektronische formulieren op de site zelf in te vullen.

Type verwerkte gegevens en doeleinden van de verwerking

1) Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te beheren, verwerven bij normaal gebruik enkele persoonsgegevens die vervolgens impliciet worden doorgegeven in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die door haar aard, door middel van associatie en verwerking met gegevens in handen van derden, de identificatie van gebruikers/bezoekers mogelijk maakt (bijv. IP-adres, domeinnamen van computers die gebruikt worden door gebruikers/bezoekers die verbinding maken met de site, enz.).

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische informatie (en zijn dus anoniem) en om de goede werking van de site te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.
De gegevens over webcontacten worden echter niet langer dan zeven dagen bewaard, met uitzondering van onderzoek naar computercriminaliteit ten nadele van de site.
Er worden geen gegevens van de webdienst meegedeeld of verspreid.

2) Vrijwillig door gebruikers/bezoekers verstrekte gegevens

Als gebruikers/bezoekers die verbinding maken met deze site hun persoonsgegevens sturen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of om aanvragen per e-mail in te dienen, houdt dit de overname in door Caravantours van het adres van de afzender en/of andere persoonsgegevens die uitsluitend worden verwerkt om te reageren op het verzoek of om de dienst te verlenen.

De persoonsgegevens die door de gebruikers/bezoekers worden verstrekt, zullen alleen aan derden worden meegedeeld indien de mededeling noodzakelijk is om te voldoen aan de verzoeken van de gebruikers/bezoekers zelf.

3) INFORMATIENOTA COOKIES

INFORMATIENOTA OP GROND VAN WETGEVINGSDECREET NR. 196/2003 EN LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP WETGEVINGSDECREET 101/2018 TOT UITVOERING VAN EU-VERORDENING 2016/679, DE ZOGENAAMDE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG).

CARAVANTOURS deelt mee, overeenkomstig van de Privacy Code en latere wijzigingen en aanvullingen op en aanpassingen van wetsbesluit 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in overeenstemming met de vereisten van maatregel 229/2014 van de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens, dat deze site de volgende soorten cookies gebruikt: uitsluitend technische cookies.

Cookie analytics: zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het verzamelen van informatie, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken ("cookie analytics"). Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze site is ingesteld om het IP-adres van de gebruiker die de pagina's van onze site raadpleegt anoniem te maken.

Functionaliteitscookie (CaravanArea): is een cookie waarmee we de door de gebruiker geselecteerde taal op onze site kunnen opslaan.

In aanvulling op het bovenstaande kunt u uw browser nog steeds zo instellen om automatisch de ontvangst van cookies te weigeren door de betreffende optie te activeren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor de overdracht van informatie van persoonlijke aard, noch worden er zogenaamde permanente cookies van welke aard dan ook, of systemen voor het traceren van gebruikers, gebruikt.

Het gebruik van sessiecookies (die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot de overdracht van de sessie-id (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server) die nodig is voor een veilige en efficiënte verkenning van de website.

De zogenaamde sessiecookies die op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere computertechnieken die de privacy van het browsen van de gebruiker in gevaar kunnen brengen en staan niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verkregen.

Verwerkingswijze

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen (bv. met behulp van elektronische procedures en dragers) en/of handmatig (bv. op papier) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in ieder geval in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

Facultatieve gegevensverstrekking

Afgezien van de navigatiegegevens staat het de gebruikers/bezoekers vrij om hun persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens kan alleen tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om aan het verzoek te voldoen.

Verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerkers en categorieën van gemachtigden

De verwerkingsverantwoordelijke is Caravantours Soc. Coop., met maatschappelijke zetel in Via Parmense, 19, 47923 Rimini Italië.

Binnen het bedrijf worden de gegevens over u verwerkt door de medewerkers van de functies aangegeven in de lijst "Bevoegd voor verwerking". Deze medewerkers treden op als gemachtigden onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Rechten van de betrokkenen

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te verifiëren of om de integratie of bijwerking ervan te verzoeken, of om correctie (wetgevingsdecreet 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen op wetgevingsdecreet 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679 bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volgens dit artikel heeft men het recht om te vragen om annulering, omzetting in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, en zich in ieder geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun verwerking.

Lees meer

Openingsure...

Tarieven toeristenbetaling...