Vraag meer informatie


Hotelligging
Hoteldiensten

Privacybeleid
In overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving garandeert Caravantours Soc. Coop. de grootst mogelijke vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens. Deze worden behandeld in overeenstemming van het wetgevingsdecreet 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen op wetgevingsdecreet 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als de gegevens in dit formulier van natuurlijke personen zijn, vragen wij u om kennis te nemen van de informatienota en ons uw toestemming te geven om persoonsgegevens te verwerken door te klikken op de volgende link ([email protected]).

Velden waar een * bij staat zijn verplicht

Lees meer

Openingsure...

Tarieven toeristenbetaling...