Vraag onze brochure

Wij danken u vriendelijk voor uw aanvraag, maar moeten u jammergenoeg meedelen dat wij dit jaar geen gedrukte catalogus uitgeven.
Wel kunt u onze digitale catalogus met alle prijzen na het invoeren van de volgende gegevens bekijken of downloaden.


Brochures 2022 : Work in progress voor volwassenengroepen. Gelieve ons te contacteren voor alle aanvragen 2022 en wij sturen u onze prijzen op maat. Brochure 2022 voor scholreizen en jongerengroepen nu online!


Privacybeleid
In overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving garandeert Caravantours S.p.A. de grootst mogelijke vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens. Deze worden behandeld in overeenstemming van het wetgevingsdecreet 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen op wetgevingsdecreet 101/18 ter uitvoering van EU-verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als de gegevens in dit formulier van natuurlijke personen zijn, vragen wij u om kennis te nemen van de informatienota en ons uw toestemming te geven om persoonsgegevens te verwerken door te klikken op de volgende link ([email protected]).

Velden waar een * bij staat zijn verplicht

Lees meer

Brochure groepsreizen Italië 2022 nu online!

...voor schoolreizen en jongerengroepen

Openingsure...

Tarieven toeristenbetaling...